You are here: Home 服務項目 生日派對 客戶評語 Cheuk Wun於灝景灣會所慶祝生日會

Magic Express 魔術創意

phonechi1

Cheuk Wun於灝景灣會所慶祝生日會

原以為小朋友生日會只會小朋友才開心,萬料不到Conroy 竟然可以連大人的目光也吸引過來,大人小朋友齊齊學魔術、玩遊戲,加上Conroy送上別緻的魔術道具及扭蛋小禮物,逗得小朋友哈哈大笑之餘,又充滿驚喜,我還被其他家長稱讚我安排得很出色呢!真的多謝Conroy。

~Cheuk Wun’S MA MA
(Cheuk Wun於灝景灣會所慶祝生日會)
(Cheuk Wun @Villa Esplanado Club House Birthday Party)